Unbranded

Bukantswe Ya Mmetse Bakeng Sa Dikolo Ya Cambridge

From R209.00 at 1 Shops
Bukantswe Ya Mmetse Bakeng Sa Dikolo Ya Cambridge

Write a Review

Bukantswe Ya Mmetse Bakeng Sa Dikolo Ya Cambridge

Bukantswe ya Mmetse bakeng sa Dikolo ya Cambridge e tla ba sesebediswa sa referense sa bohlokwa haholo deskeng ya moithuti e mong le e mong, se tshehetsang kutlwisiso ya bona ya mantswe a matjha a dulang a hlaha phapusing ya mmetse. Sepheo sa bangodi le Projeke ya Thuto e Fapaneng Afrika Borwa (Proj...
More details
From R209.00 at 1 Shops
Bukantswe Ya Mmetse Bakeng Sa Dikolo Ya Cambridge
 0 Reviews

Bukantswe Ya Mmetse Bakeng Sa Dikolo Ya Cambridge

From R209.00
at 1 Shops
Bukantswe Ya Mmetse Bakeng Sa Dikolo Ya Cambridge

Write a Review

Bukantswe ya Mmetse bakeng sa Dikolo ya Cambridge e tla ba sesebediswa sa referense sa bohlokwa haholo deskeng ya moithuti e mong le e mong, se tshehetsang kutlwisiso ya bona ya mantswe a ma...
More details

All offers for Bukantswe Ya Mmetse Bakeng Sa Dikolo Ya Cambridge

Bukantswe ya Mmetse bakeng sa Dikolo ya Cambridge e tla ba sesebediswa sa referense sa bohlokwa haholo deskeng ya moithuti e mong le e mong, se tshehetsang kutlwisiso ya bona ya mantswe a matjha a dulang a hlaha phapusing ya mmetse. Sepheo sa bangodi le Projeke ya Thuto e Fapaneng Afrika Borwa (Project for Alternative Education in South Africa (PRAESA), e bile ho kenyeletsa mantswe ohle a mmetse a hlokehang diphapusing tsa Mephato e Bohareng le e Phahameng, mme ba entse jwalo ka tsela e kgahlang, e nang le boitlhahisetso mme e botswalle ho baithuti. Puo e ngotsweng e hlelleha ha bonolo ho baithuti ba dilemo di 10 ho hla ho 15, bukantswe ena e tshwere ditlhaloso tse ka bang 1000 tsa maano le mantswe a mmetse. Mantswe a hlalositswe ka ho sebedisa mehlala ya nnete ya Afrika Borwa le ditshwantsho tse matla ho fana ka tlhakisetso, ho hlalosa le ho tiisa maano.

Write a review

0 User Reviews


All offers for Bukantswe Ya Mmetse Bakeng Sa Dikolo Ya Cambridge

takealot.com

Bukantswe Ya Mmetse Bakeng Sa ...

Incorrect offer?

R209.00

View Offer

Features

Model Number

9781107610637

Manufacturer

Unbranded

Bukantswe ya Mmetse bakeng sa Dikolo ya Cambridge e tla ba sesebediswa sa referense sa bohlokwa haholo deskeng ya moithuti e mong le e mong, se tshehetsang kutlwisiso ya bona ya mantswe a matjha a dulang a hlaha phapusing ya mmetse. Sepheo sa bangodi le Projeke ya Thuto e Fapaneng Afrika Borwa (Project for Alternative Education in South Africa (PRAESA), e bile ho kenyeletsa mantswe ohle a mmetse a hlokehang diphapusing tsa Mephato e Bohareng le e Phahameng, mme ba entse jwalo ka tsela e kgahlang, e nang le boitlhahisetso mme e botswalle ho baithuti. Puo e ngotsweng e hlelleha ha bonolo ho baithuti ba dilemo di 10 ho hla ho 15, bukantswe ena e tshwere ditlhaloso tse ka bang 1000 tsa maano le mantswe a mmetse. Mantswe a hlalositswe ka ho sebedisa mehlala ya nnete ya Afrika Borwa le ditshwantsho tse matla ho fana ka tlhakisetso, ho hlalosa le ho tiisa maano.
Write a review

0 User Reviews

Do you have any questions about this product?
0 Questions & Answers

Pricing History

Bukantswe ya Mmetse bakeng sa Dikolo ya Cambridge e tla ba sesebediswa sa referense sa bohlokwa haholo deskeng ya moithuti e mong le e mong, se tshehetsang kutlwisiso ya bona ya mantswe a matjha a dulang a hlaha phapusing ya mmetse. Sepheo sa bangodi le Projeke ya Thuto e Fapaneng Afrika Borwa (Project for Alternative Education in South Africa (PRAESA), e bile ho kenyeletsa mantswe ohle a mmetse a hlokehang diphapusing tsa Mephato e Bohareng le e Phahameng, mme ba entse jwalo ka tsela e kgahlang, e nang le boitlhahisetso mme e botswalle ho baithuti. Puo e ngotsweng e hlelleha ha bonolo ho baithuti ba dilemo di 10 ho hla ho 15, bukantswe ena e tshwere ditlhaloso tse ka bang 1000 tsa maano le mantswe a mmetse. Mantswe a hlalositswe ka ho sebedisa mehlala ya nnete ya Afrika Borwa le ditshwantsho tse matla ho fana ka tlhakisetso, ho hlalosa le ho tiisa maano.

Write a review

0 User Reviews


Do you have any questions about this product?

0 Questions & Answers


Pricing History


Recommended Offers

Advertisement

Back to top