Unbranded

Bukantswe Ya Dipalomathaithai Ya Dikolo Ya Cambridge

From R189.00 at 1 Shops
Bukantswe Ya Dipalomathaithai Ya Dikolo Ya Cambridge

Write a Review

Bukantswe Ya Dipalomathaithai Ya Dikolo Ya Cambridge

Bukantswe ya Dipalomathaithai ya Dikolo ya Cambridge e tla nna sediriswa sa tshupetso se se thusang mo go galakang mo tesekeng ya morutwana mongwe le mongwe, go tshegetsa go tlhaloganya mareo a maswa a a tlhagisiwang ka tlhomamo mo phaposiborutelo ya dipalomathaithai. Maikaelelo a bakwadi le Porojek...
More details
From R189.00 at 1 Shops
Bukantswe Ya Dipalomathaithai Ya Dikolo Ya Cambridge
 0 Reviews

Bukantswe Ya Dipalomathaithai Ya Dikolo Ya Cambridge

From R189.00
at 1 Shops
Bukantswe Ya Dipalomathaithai Ya Dikolo Ya Cambridge

Write a Review

Bukantswe ya Dipalomathaithai ya Dikolo ya Cambridge e tla nna sediriswa sa tshupetso se se thusang mo go galakang mo tesekeng ya morutwana mongwe le mongwe, go tshegetsa go tlhaloganya mare...
More details

All offers for Bukantswe Ya Dipalomathaithai Ya Dikolo Ya Cambridge

Bukantswe ya Dipalomathaithai ya Dikolo ya Cambridge e tla nna sediriswa sa tshupetso se se thusang mo go galakang mo tesekeng ya morutwana mongwe le mongwe, go tshegetsa go tlhaloganya mareo a maswa a a tlhagisiwang ka tlhomamo mo phaposiborutelo ya dipalomathaithai. Maikaelelo a bakwadi le Porojeke ya thefosanyo-thuto ya go ithuta ya Aforikaborwa (Project for Alternative Education in South Africa (PRAESA)), e ne e le go akaretsa mareo otlhe a dipalomathaithai a a tlhokegang mo diphaposiborutelo tsa kgato ya magareng le kgato e kgolwane, mme ba dirile jalo ka tsela e e kgatlhang, e e bopang mme e e botsalano go morutwana. E kwadilwe ka puo e kgonegang go babui ba e seng loleme lwa ga mme ba ba dingwaga di le 10 go ya go 15, bukantswe e e tshotse dithanolo tse ka nnang 1000 tsa dikgopolo tsa dipalomathaithai le mafoko. Mafoko a tlhalositswe ka go dirisa dikao tsa nnete tsa Aforikaborwa le dipono tse di maatla go dirisa, go tlhalosa le go tlaleletsa dikgopolo.

Write a review

0 User Reviews


All offers for Bukantswe Ya Dipalomathaithai Ya Dikolo Ya Cambridge

takealot.com

Bukantswe Ya Dipalomathaithai Ya Dikolo ...

Incorrect offer?

R189.00

View Offer

Features

Model Number

9781107641044

Manufacturer

Unbranded

Bukantswe ya Dipalomathaithai ya Dikolo ya Cambridge e tla nna sediriswa sa tshupetso se se thusang mo go galakang mo tesekeng ya morutwana mongwe le mongwe, go tshegetsa go tlhaloganya mareo a maswa a a tlhagisiwang ka tlhomamo mo phaposiborutelo ya dipalomathaithai. Maikaelelo a bakwadi le Porojeke ya thefosanyo-thuto ya go ithuta ya Aforikaborwa (Project for Alternative Education in South Africa (PRAESA)), e ne e le go akaretsa mareo otlhe a dipalomathaithai a a tlhokegang mo diphaposiborutelo tsa kgato ya magareng le kgato e kgolwane, mme ba dirile jalo ka tsela e e kgatlhang, e e bopang mme e e botsalano go morutwana. E kwadilwe ka puo e kgonegang go babui ba e seng loleme lwa ga mme ba ba dingwaga di le 10 go ya go 15, bukantswe e e tshotse dithanolo tse ka nnang 1000 tsa dikgopolo tsa dipalomathaithai le mafoko. Mafoko a tlhalositswe ka go dirisa dikao tsa nnete tsa Aforikaborwa le dipono tse di maatla go dirisa, go tlhalosa le go tlaleletsa dikgopolo.
Write a review

0 User Reviews

Do you have any questions about this product?
0 Questions & Answers

Pricing History

Bukantswe ya Dipalomathaithai ya Dikolo ya Cambridge e tla nna sediriswa sa tshupetso se se thusang mo go galakang mo tesekeng ya morutwana mongwe le mongwe, go tshegetsa go tlhaloganya mareo a maswa a a tlhagisiwang ka tlhomamo mo phaposiborutelo ya dipalomathaithai. Maikaelelo a bakwadi le Porojeke ya thefosanyo-thuto ya go ithuta ya Aforikaborwa (Project for Alternative Education in South Africa (PRAESA)), e ne e le go akaretsa mareo otlhe a dipalomathaithai a a tlhokegang mo diphaposiborutelo tsa kgato ya magareng le kgato e kgolwane, mme ba dirile jalo ka tsela e e kgatlhang, e e bopang mme e e botsalano go morutwana. E kwadilwe ka puo e kgonegang go babui ba e seng loleme lwa ga mme ba ba dingwaga di le 10 go ya go 15, bukantswe e e tshotse dithanolo tse ka nnang 1000 tsa dikgopolo tsa dipalomathaithai le mafoko. Mafoko a tlhalositswe ka go dirisa dikao tsa nnete tsa Aforikaborwa le dipono tse di maatla go dirisa, go tlhalosa le go tlaleletsa dikgopolo.

Write a review

0 User Reviews


Do you have any questions about this product?

0 Questions & Answers


Pricing History


Recommended Offers

Advertisement

Back to top